CENK NEJB̎NJCH ROZMR

Vnj rozmr Tlouka Cena bez DPH Cena s DPH (20%)
Ø 18 cm 3 cm 5,50 K 6,60 K
Ø 20 cm 3 cm 5,50 K 6,60 K
Ø 23 cm 3 cm 5,50 K 6,60 K
Ø 25 cm 4 cm 6,50 K 7,80 K
Ø 28 cm 4 cm 7,50 K 9,00 K
Ø 35 cm 6 cm 9,00 K 10,80 K
Ø 40 cm 8 cm 11,00 K 13,20 K
Ø 50 cm 8 cm 13,00 K 15,60 K
Ø 60 cm 10 cm 20,00 K 24,00 K
Ø 70 cm 10 cm 24,00 K 28,80 K

Rozmry pizpsobme dle Vaich poadavk.
Pi vtm odbru mon sleva